Priser

Individualpsykoterapi: 900 kr (45 min).
Par-och familjesamtal: 1800 kr (90 min).

Samtal som ej avbokats 24 timmar före avtalad tid debiteras med full taxa.

Är du mellan 18-25 år eller pensionär? Reducerad taxa: 600 kr (45 min).
Reducerad taxa även vid utbildningspsykoterapi (egenterapi): 700 kr (45 min).

OBS! Enbart faktura / bankgiro.